A fogyasztói igény-elemzés alapelvei

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

Az igényelemzést úgy definiálják, mint egy formális folyamat összpontosítást arra, hogy egy termék hogyan reagáljon az ember igényeire. Ez nem hivatalos üzleti fejlesztési eszköz, hanem értékes elemző technika, amelyet a termék vagy szolgáltatás emberi fogyasztó számára történő piacképességének jobb felmérése céljából tartanak. Gyakran használják számos iparágban, például a szoftverfejlesztésben, az autókban, a fogyasztói termékekben és a banki szolgáltatásokban. Az igény-elemzést eredetileg a szoftverfejlesztőknél használták, akik a rendszert a követelmények elemzésével párhuzamosan használták.

A végfelhasználók véleménye nélkülözhetetlen a sokszínű, megbecsült tervezőcsapat egyesítéséhez, és véleményüknek meg kell haladnia a tervezői csapat vágyait. Továbbá a piackutatás elengedhetetlen a végfelhasználói vélemények egységesítéséhez, valamint kvantitatív és kvalitatív kutatásokhoz a termék- vagy szolgáltatástervezés legjobb irányának megtalálásához. A termék bevezetése után továbbra is ellenőrizze a felhasználói visszajelzéseket, és gyorsan kezelje a hibákat, és vegye figyelembe a megfelelő nyilvántartást a jövőbeli kiadásokra vonatkozóan, ha azokat nem lehet azonnal megoldani a jelenlegi termékben. Az elegáns formatervezés a sikeres igényelemzés végterméke.

A hiányelemzést, amelyet a tényleges üzleti teljesítmény és az ideális teljesítmény összehasonlítására használnak, gyakran az igényelemzéssel együtt használják az üzleti növekedési potenciál maximalizálása érdekében. A hiányossági elemzés biztosítja, hogy egy vállalat forrásait, a maximális termelésre fordítsa.

Felülről lefelé kell vizsgálni a vállalat általános hatékonyságát. A felesleges pozíciókat csökkenteni vagy kombinálni kell, a gyengén teljesítő üzleti szegmenseket pedig ki kell küszöbölni, vagy egyesíteni kell a meglévőkre. Amennyiben a vállalkozás az egyik iparágról a másikra, például a személyi számítógépektől a felhőalapú számítástechnikáig elmozdul, akkor a munkaerőt át kell szervezni annak érdekében, hogy tükrözze ezt, és megszabaduljon az extra tömegtől.

Mindenkinek ugyanazon az oldalon kell lennie a vállalat céljainak elérése érdekében. Az üzleti irányba mutató, rosszul időzített váltás elidegenítheti meglévő ügyfeleit, és megnehezítheti új ügyfelek bevonzását. Abban az esetben, ha a vállalkozás iparága zsúfolttá válik, akkor az irányváltás elkerülhetetlen lehet, de ügyelnie kell arra, hogy az alkalmazottak, a részvényesek, az érdekelt felek és az adósságtulajdonosok egyetértésben legyenek.

Feltéve, hogy a vállalkozás továbbra is a hazai termelőüzemekre támaszkodik, akkor fontolóra kell vennie a munkaerő kiszervezését, hogy megszüntesse a rést a nagyobb versenytársakkal szemben. Az összes gyártóüzemnek az országon belül tartása ronthatja a haszonkulcsokat, és befolyásolhatja a termékek versenyképes árképzési kvalitását.

Amennyiben telített a jelenlegi piac, akkor csak olyan termékeket szabad gyártania, amelyeknek kevesebb versenytársa van, de szélesebb vonzerővel rendelkeznek. Az erőteljes igényelemzés elősegítheti a jobb termékek elkészítését, amelyek több fogyasztó számára vonzóak.

Az átgondolt, ismételt igényelemzés és az átfogó réselemzés jól kidolgozott kombinációja jobbá tehetik vállalatát és termékeit. Mindkettő használatával kiszoríthatja a régit és megújíthatja vállalatát, lehetővé téve a növekedés azon lehetőségeinek látását, amelyeket korábban eltakartak a napi szokások, a rutinok és a közepes elvárások.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap