A sokat hallott SWOT és a marketing kapcsolata

„Iránytű a vállalkozások fejlesztéséhez”* című cikksorozatunkban a marketing megjelenésétől kezdve, a marketing összetételén és buktatóinak bemutatásán át szeretnénk megismertetni az olvasót a marketing szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.
—–

A SWOT-elemzés egy egyértelmű modell, amely elemzi a szervezet erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit egy marketingstratégia megalapozása érdekében. Ennek során figyelembe veszi, hogy egy szervezet mit tud, és mit nem tud megtenni, valamint a vállalat termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos esetleges kedvező vagy hátrányos feltételeket.

A SWOT-elemzést gyakran a tervezéshez kapcsolódó kulcsfontosságú lépésként tekintik megtévesztően egyszerűnek, annak óriási értéke ellenére. A rendszer egyesíti a környezeti elemzésből származó információkat, és két elemre osztja azokat, egyrészt a belső kérdések (erősségek és gyengeségek) és másrészt a külső kérdések (lehetőségek és veszélyek).

Az elemzés ezen szintje lehetővé teszi a szervezet számára, hogy meghatározza, vannak-e olyan tényezők, amelyek elősegítik a konkrét célok elérését (egy meglévő erő vagy lehetőség miatt), vagy vannak akadályok, amelyeket le kell küzdeni, mielőtt a kívánt eredmény megvalósulhat (gyengeségekre vagy fenyegetésekre).

Mindenekelőtt vizsgájuk meg, hogy mi az a SWOT-elemzés. A korábban fent említett SWOT elemzés folyamata, kiértékeli vállalata erősségeit, gyengeségeit, piaci lehetőségeit és potenciális veszélyeit, annak érdekében, hogy versenyképes betekintést nyújtson a vállalkozás általános sikerét befolyásoló potenciális és kritikus kérdésekben. Ezen kívül a SWOT-elemzés elsődleges célja minden olyan tényező azonosítása és hozzárendelése, amelyek pozitívan vagy negatívan befolyásolhatják a siker egyikét a négy kategória valamelyikében, objektív és alapos áttekintést nyújtva az üzleti vállalkozásról. Rendkívül hasznos a szervezet céljainak kidolgozásához és megerősítéséhez. A négy kategória mindegyike különleges betekintést nyújt, amely felhasználható a sikeres marketingstratégia ápolására.

Az erősségek, pozitív tulajdonságok a szervezeten belül és az ön irányítása alatt. Az erősségek gyakran felölelik az erőforrásokat, a versenyképességi előnyöket, a munkaerőben lévők pozitív aspektusait és az üzleti vállalkozásához kapcsolódó aspektusokat, amelyeket különösen jól teljesítenek, összpontosítva az összes belső alkotóelemre, amelyek hozzáadott értéket képviselnek vagy versenyelőnyt kínálnak Önnek.

A gyengeségek, melyek az Ön ellenőrzése alatt álló tényezők, például a korlátozott szakértelem, az erőforrások hiánya, a készségekhez vagy a technológiához való korlátozott hozzáférés, a nem megfelelő szolgáltatások vagy a rossz fizikai helyzet, csökkentik a versenyképesség megszerzésének vagy fenntartásának képességét. A gyengeségek magukba foglalják a vállalkozás negatív belső aspektusait, amelyek csökkentik a termékek vagy szolgáltatások által nyújtott általános értéket. Ez a kategória rendkívül hasznos lehet a szervezeti értékelés biztosításában, feltéve, hogy a vállalat gyengeségeinek pontos azonosítására összpontosít.

A lehetőségek, azok a külső tényezők összefoglalása, amelyek képviselik az üzleti vállalkozás létezésének és virágzásának motivációját a piacon. Ezek a tényezők magukban foglalják a piacon meglévő sajátos lehetőségeket, amelyek előnyöket nyújtanak, ideértve a piaci növekedést, az életmód megváltoztatását, a jelenlegi problémák megoldását vagy azt az alapvető képességet, hogy versenytársaikhoz képest magasabb értéket kínálhassanak azért, hogy elősegítsék az Ön iránti kereslet növekedését. Az egyik elem, amelynél különösen fontos az időzítés. Például folyamatban vannak azok a lehetőségek, amelyeket igénybe vesz, vagy korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre?

A veszélyek, a szervezet befolyásán kívüli külső tényezők, amelyek potenciálisan veszélyeztethetik a marketingstratégiát vagy az egész vállalkozást. Az elsődleges és folyamatosan jelen lévő veszély a verseny. Más veszélyek között szerepelhet például a beszállítók fenntarthatatlan áremelkedése, a megnövekedett kormányzati szabályozás, a gazdasági visszaesések, a negatív sajtóterjesztés, a fogyasztói magatartásban bekövetkező változások. Noha ezek az erők külsők, és ezért nem képes befolyásolni, a SWOT-elemzés segíthet egy vészhelyzeti terv kidolgozásában, amely lehetővé teszi ezeknek a problémáknak a gyors és hatékony megoldását, amennyiben felmerülnek.

Miután a SWOT-elemzés négy negyedén belül meghatározta az üzleti ajánlatokkal kapcsolatos konkrét értékeket, stratégiai tervet készíthet a megszerzett információk alapján. Például, miután azonosította a velejáró erősségeket, felhasználhatja őket a szervezetéhez legjobban megfelelő lehetőségek kiaknázására, hatékonyan csökkentve a fenyegetésekkel kapcsolatos potenciális sebezhetőséget. Ugyanígy, felismerve a szervezet külső veszélyekkel kapcsolatos gyengeségeit, elkészíthet egy tervet, amely lehetővé teszi azok kiküszöbölését vagy minimalizálását, miközben javítja az Ön felajánlásához kapcsolódó védelmi stratégiákat.

Fontos megjegyezni, hogy a SWOT elemzést befolyásolhatják (és gyakran meglehetősen erősen) azok, akik elvégzik az elemzést. Ezért jó ötlet, ha egy külső üzleti tanácsadó felülvizsgálja az eredményeket, hogy a lehető legobjektívebb tervet készíthessék.

Dél-Alföld vidéki, elsősorban hátrányos helyzetű területeinek (kis) vállalkozásaira, önálló emberi erőforrásaira, helyi önkormányzatokra és civil szervezetekre kívánjuk fókuszálni a kialakított marketingszolgáltatási csomagot.

A vidéki, kevésbé kedvező helyzetű térségek ötletgazdag vállalkozásainak is korszerű marketingismeretekre van szükségük, hogy a termékeiket, szolgáltatásaikat megfelelő nagyságú vevőkörhöz eljuttathassák. Fejlődőbb térségekhez hasonló evidens viszonyrendszereket itt ki kell építeni, fel kell kutatni a lehetséges partnereket. Sok esetben ezen reális igényt maguk a vállalkozások is nehezen ismerik fel, illetve, ha fel is ismerik, a marketingismeretek megszerzését bonyolult feladatnak tartják, idegenkednek tőle vagy szűkös forrásaikból nem áldoznak erre a területre a megtérülés feltételezett hiánya miatt. A vállalkozások így nem tudnak a meglévő helyzetükből, lehetőségeikből kitörni és ezt logikusan alá is tudják támasztani tudás- és forráshiányra hivatkozva.

A projekt abban kíván segíteni, hogy elérhető árfekvés mellett olyan differenciált tudásanyagot biztosítson, amelyben mind az üzleti ismeretek és az iskolázottság alacsonyabb szintjén lévők, mind a marketinget valamilyen szinten már gyakorlók új képességekhez jussanak. A projektet alkotó oktatási és médiaszolgáltatás révén a vállalkozások pszichés és kognitív képességeinek megfelelő módszertannal fejleszthetik a saját marketingképességeiket, illetve egy idő után akár saját lábra is állhatnak.

—–
* A VKB Nonprofit Kft. egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketingtevékenységének megsegítésére fókuszál. A marketing csomag kidolgozása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00162 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

További információ, kapcsolatfelvétel:
VKB NKft.
Iránytű – vállalkozásfejlesztési program

(X)
Európai Unió Európai Szociális Alap