Életkorok és játékok – a második életév

Gravitab szenzomotoros fejlesztőjáték

A GraviTab fejlesztőjátékhoz kapcsolódó cikksorozatunkban a játék és a legkomplexebb értelemben vett emberi egészség viszonyát kívánjuk megvilágítani, külön hangsúlyozva a játék és a mentális állapotfelmérés lehetséges összefüggéseit. A játszás folyamata, mint spontán, örömteli, nem rutinszerű tevékenység, kiváló lehetőséget teremt a koncentráció, a szenzomotoros képességek, és egyéb nehezen mérhető területek vizsgálatára. A játék és a játszás képessége ideális esetben egész életében elkíséri az embert. Gyermekek esetében a szellemi és fizikai fejlődés fontos komponense. Felnőttkorban az aktív kikapcsolódás, a regeneráció lehetőségét nyújtja. Idős korban a mentális állapot megóvását segíti elő.

Legutóbbi írásunkban felhívtuk a figyelmet arra, hogy a csecsemő- és kisdedkori fejlődés-fázisok nagyszámú rész-mozzanatának megannyi külön szerepe, fontossága van a fázisok egymásra épülésében. Egy-egy jól működő gyerekkori képesség, mint amilyen például az olvasás, sok-sok apró rész-képesség hosszas összeszerveződése által válik egyáltalán megszerezhetővé, és olyan csecsemő- és kisdedkori fiziologikus mulasztások okozhatnak későbbi problémákat, amelyekről sokan nem is gondolják, hogy szellemiekhez köze lehet.  Látunk ilyesmit a növényvilágban is: egy fa kiteljesült lombkoronájában nem csak vihar okozhat hiátust, hanem lehetséges, hogy a jelenségben gyökérprobléma ütközik ki, vagyis a hiátus valójában egy mélyen meghúzódó anomália tünete.

           A saját test mozgatása és a tárgymozgatás által bontakozó szenzomotoros intelligenciából erednek a kisdedkori előfogalmak, elmebeli sémák, mint a „guríthatóság”, „szúrósság”, így jelenik meg a kezdetleges terv-megvalósítás (át kéne ülnöm amoda), és a nehézség-leküzdés elégedettségi élménye.  Tehát a játék a mozgásfejlődést az értelmi fejlődéssel együtt segíti, az értelmi előmenetel pedig az érzelmi-akarati fejlemények körvonalazódásának és differenciálódásának kedvez – végülis így a játék személyiségfejlesztő tanfolyamhatást ér el anélkül, hogy elveszítené örömadó játék-mivoltát. Az önálló játékban elmerülés háborítatlan „önfeledtsége” nem a magárahagyottság körülményével értendő, hiszen így nem maradhat fenn huzamosan a kellő állapot, lévén, hogy ha a felnőtt nem áll rendelkezésre, felfokozódik a kicsik fő félelme, a hiány- illetve szeparáció-félelem. Bár a játék-készség oly elemi pszicho-szükséglet, hogy még játékszerek híján is megnyilvánul –  a kisded elszórakozhat akár a saját nyálával is –, de  ha a körbevevő biztonságérzet foszladozni kezd, sírásban tör ki a kicsi.

Ugyanakkor, ha ismeri a háborítatlan magában-játszást, úgy  rendszeresen örül az együttjátszásnak is. Eképp a tükörstádium elérése meggyorsítható, például bábszínházasdival, amikor a kicsi a közösen mozgatott bábuk tükörképével együtt a felnőtt kéz és a sajátja tükröződő játékára is rábámul.  A saját bélműködés iránti figyelem fontos lépés az önállósulás felé (a fő fizikai örömforrás ekkor már nem a száj, hanem az átelleni nyílás). A kapaszkodás nélküli biztos járás még a második életév betöltése előtt előkészíti a futkosás idejét, amikor a kisgyerek már nemcsak tol maga előtt dolgokat, hanem szívesen maga után húz ezt-azt. A második év betöltése körül a beszédkészség javulása felgyorsul; az aktív szókészlet meghaladja az 50 szót majd felgyarapszik 300-ra. A  már 2-3 szavas mondatokat kifejező mutogatások, gesztusok kísérik.

A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék az elmélyült koncentrációt igénylő manuális tevékenység és a több felhasználót összekapcsoló digitális világ előnyeit ötvözi. A GraviTab játék hardver része egy valós, kézzel fogható ügyességi játék, amiben a felhasználó a tábla megdöntésével – a kiválasztott feladattípusnak megfelelően – egy pályarendszerben közlekedtet egy fémgolyót. A feladatok kiadását és a játék végeztével az értékelést már egy okostelefonos alkalmazás végzi. Ez teszi lehetővé a készségfejlesztő játékban a mérhetőséget, a felhasználó azonos feladattípusban elért eredményének összehasonlítását a korábbi teljesítményével, illetve a GraviTab-bel játszó kortársaival. A GraviTab szenzomotoros fejlesztő játék a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00162 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

A projektről bővebb információ a Gravitab oldalon érhető el.

Gravitab sensorimotor coordination
Gravitab Sensomotorische Koordination

(X)  Frissítve: 2019.05.03.